Case Stories

​Gågaden i Horsens

​Gågaden i Horsens, dvs. Jessensgade, Søndergade og Torvet er ved at blive omdannet til et moderne byrum til glæde for befolkningen i byen samt for de mange besøgende. Kommunen er kommet langt med projektet omkring omdannelsen og renoveringen – bl.a. med hjælp fra Landskabsarkitektfirmaet Schul A/S og Anlægsgartner Buus A/S.

I en stor del af området er man ved at være klar til nedlæggelse af de permanente styrkefuger Lithomex L20. Denne fugetype er foreskrevet i projektet, idet man dels vil have en jævn overflade, der er resistent for fejemaskiner, dels at belægningen kan modstå tryk fra lastbiler og andre køretøjer, der bringer varer til butikkerne i området. Ydermere skal belægningen kunne modstå tryk fra brandbiler, såfremt der opstår en situation, hvor disse skal ind i området.

Alt dette har Horsens Kommune og de involverede entreprenører og arkitekter taget højde for med denne Lithomex styrkefuge. Lithomex L20 fugerne er ligeledes permeable, dvs. at regnvand kan trænge igennem belægningen og der opstår således ikke gener med regnvand.

Farven på fugerne er valgt af Kommunen samt arkitekterne efter flere farvetest lavet af Lithomex A/S. Lithomex A/S kan som producent imødekomme specielle farveønsker fra kunderne, når de gerne vil have at fugerne matcher de valgte sten 100%.

I det resterende 2019 vil arbejdet blive færdiggjort og Lithomex fugerne lagt i og Horsens kan således nyde det nye byrum, der på flotteste vis er skabt.

Lithomex A/S ⦁ Lervejdal 14D ⦁ 8740 Brædstrup ⦁ Tlf.:  +45 86 2​2 11 22 ⦁ E-mail: info@lithomex.dk  ⦁ CVR: 37394874 | Salgs- og leveringsbetingelser