Case Stories

​Miljøstationer Århus Kommune

​Århus Kommune er i fuld gang med at etablere nye miljøstationer i Århus by. Dan Jord A/S har fået opgaven med at etablere disse miljøstationer rundt om i byen, så århusianerne kan affaldssortere deres husholdningsaffald etc. 

Lige nu er mere end 1.000 affaldssystemer gravet ned i kommunen. Rundt om de karakteristiske anlæg bliver der lagt chaussesten i granit og disse fuges med Lithomex L50 styrkefuger.

Lithomex L50 er en stærk fuge, der kan tåle kraftig påvirkning, etc. fra lastbilerne, som kommer og tømmer de containere, som er gravet ned i jorden på miljøstationerne. Belægningen bliver fast med Lithomex L50 og ligeledes bliver den resistent for uønskede vækster såsom ukrudt etc. Desuden medvirker Lithomex L50 fugen til at belægningen nemt kan rengøres i dagligdagen, dvs. både med fejemaskiner og ved spuling med vand.

Lithomex L50 er vandgennemtrængelig, hvilket betyder at regnvand kan trænge igennem belægningen. Fugen er også frost og UV-bestandig.

Rubæk & Co. A/S har leveret affaldssystemet, som Dan Jord A/S færdiggør med Lithomex L50 styrkefuger i granitbelægningen, som pænt afslutter den miljørigtige håndteringsløsning af affald til århusianerne. 

Stort tillykke til Århus Kommune og århusianerne fra Lithomex A/S.

Lithomex A/S ⦁ Lervejdal 14D ⦁ 8740 Brædstrup ⦁ Tlf.:  +45 86 2​2 11 22 ⦁ E-mail: info@lithomex.dk  ⦁ CVR: 37394874 | Salgs- og leveringsbetingelser