Case Stories

​Strandpromenaden i Aabenraa

​Strandpromenaden er med til at binde strand og midtbyen bedre sammen. Det er et rekreativ byrum, som med sin beliggenhed tæt på vandet og en stor indfaldsvej har stor indflydelse på, hvor indbydende Aabenraa præsenterer sig – både for kommunens borgere og for nye besøgende, der aldrig har været i Aabenraa før.

I alt brugte Aabenraa Kommune 9 millioner kroner på at forskønne og renovere strækningen fra Café Under Sejlet ved Sønderstrand og frem til Mølleåens udløb. I 2019 påbegyndes anlæggelsen af næste strækning af promenaden fra Mølleåen og hen forbi Sydhavn til Nyvej. Byrådet har afsat 9 mio. kr. til denne strækning. Anlægget forventes færdigt i juni 2020. Samtidigt med etableringen af promenadeforløbet opfører Stenbjerg Ejendomme et nyt kontordomicil og en ny havnegrill.

​Kantafgrænsningen er blevet belagt med granit flækker og her har byggerådgiverne sammen med Arkil A/S, som har stået for arbejdet med brolægningen på de afgrænsede områder, valgt Lithomex L20 styrkefuge i farven grå. 

L20 fra Lithomex er en 2-komponent styrkefuge, der kan klare tung trafik, desuden modstår den fejemaskiner, så fugen ikke bliver suget op. Desuden minimerer L20 også fremkomsten af ukrudt, således at Aabenraa Kommune reducere deres vedligeholdelses omkostninger på dette område.

​Vi, i Lithomex A/S er stolte af at vores styrkefuge L20 er valgt til dette spændende projekt og at Arkil A/S kunne lave et så flot stykke arbejde med belægning og fuger, som de har gjort. 

Et stort tillykke til Aabenraa Kommune med deres nye spændende strandpromenade. 

Lithomex A/S ⦁ Lervejdal 14D ⦁ 8740 Brædstrup ⦁ Tlf.:  +45 86 2​2 11 22 ⦁ E-mail: info@lithomex.dk  ⦁ CVR: 37394874 | Salgs- og leveringsbetingelser